Virtual Measurements & Control, Inc, (VMC) được thành lập với tầm nhìn là cung cấp các sản phẩm đo lường và kiểm soát hàng loạt cho nhu cầu thay đổi công nghệ trong lĩnh vực tự động hóa nhà máy trong thế kỷ 21. Nhìn chung, công ty VMC có thể được mô tả như một nhà sản xuất thiết bị đo lường và thiết bị kiểm soát trong tương lai, kết hợp các điều khiển thời gian thực của máy móc với các quy trình công nghệ máy tính cá nhân (PC) cho tự động hóa nhà máy sản xuất. VMC đã thông qua chuẩn PC-104 mới. Khái niệm sản phẩm của công ty hoạt động như sau: khách hàng xác định nhu cầu của họ, và công ty bổ sung thêm các tích hợp vào bo mạch PC-104 hoặc thiết kế phần mềm tùy biến cho ứng dụng của họ.

Các sản phẩm nổi tiếng của VMC là các dòng cảm biến lực (Loadcell)

VLC100 (Cảm biến lực dạng thanh).

VLC110 (Cảm biến lực chữ Z).

VLC121 (Cảm biến lực có viên bi).

VLC132 (Cảm biến lực dạng trụ).

Hiển thị tất cả 6 kết quả